Opinion

Idén om ”systerskap” har problem

Hanna Gustafsson
Hanna Gustafsson 4 november • 4 min lästid

Kampen för kvinnors offentliga och ekonomiska makt i samhället har krävt att kvinnor som grupp stöttar varandra, eftersom män som grupp historiskt gjort detsamma.

Systerskap är att se igenom patriarkatets syn på kvinnor och istället lyssna direkt på kvinnan själv. Det betyder dock inte detsamma som att alltid tro på det kvinnor säger.