Mänskligt om vår motståndskraft

Att I allmänhetens tjänst ändå lyckas beror främst på två saker – Snowdens något oväntade skicklighet som skribent och hans sympatiska framtoning.