”Om vi som kvinnor inte håller ihop blir vi överkörda” – kvinnokamp i en ung demokrati