Recension: “The Campaign är ett omistligt bidrag till historieskrivningen”

Conrad Palmcrantz
Conrad Palmcrantz 28 maj • 5 min lästid

Diagrammet visar hur de som arbetade med Kampanjen målade upp en bild av Sverige som ekonomiskt efterblivet, tyngt av höga skatter och hämmat av giriga arbetare som kräver orimliga löneökningar.

Självfallet kan inte en enskild utställning göra rättvisa åt historiens alla växelverkande moment, men det förtar inte nyttan av att studera just det här specifika momentet.

Utställningen inbjuder till reflektion kring makt, korruption och socialdemokratisk visionslöshet. Det är frågor som är fortsatt högaktuella.