Så finansieras de svenska högerpartierna

Svenskt Näringsliv & Timbro

Skattebetalarnas förening