Man känner sig som ett Jehovas vittne som ska mässa om Heléne Fritzons lov

"Kvinnorna överlevde för att de separerades från barnen. Barnen gasades ihjäl."