Politiska krafter vill – i likhet med Erdogans politik – tysta rösterna som höjs för kurdernas rätt till självbestämmande.