Opinion

Cancel culture är förödande för alla progressiva rörelser

Hanna Gustafsson
Hanna Gustafsson 28 november • 4 min lästid

Stötta kvinnor som drabbas av patriarkala strukturer gör man inte genom att sura varje gång en känd feminist kritiseras och påstå att det är ”osysterligt” eller ”manstillvänt” att ifrågasätta kvinnor, men utan att ha någon djupare analys bakom än att de är just kvinnor.

Vi måste försöka lära oss skillnaden mellan att kritisera en person utifrån det fenomen hen ingår i, och vanlig enkel mobbing.

Det är i diskussionen om ett fenomen som förändring uppstår, inte när man hoppar på enskilda personer inom fenomenet.