Resonemanget menar att vi gymnasielever kan klara av och ta ansvar för att plugga på egen hand. Visst kan vi det till en viss del – men skillnaden på en årskurs nia och etta på gymnasiet är egentligen minimal.