Individualismen är en moralisk idé om det höga värde som den enskilda individen bär i kraft av att vara just en individ.

Den enskilda individens livsöde ska inte bestämmas av de sociala identitetsmarkörer hon bär.