Kroniskt tillstånd?

Immun mot flocken

Avtagande feber