En annan anledning till kontroverser är att användare kunnat se att plattformen manipulerar innehåll som handlar om sådant administratörerna inte vill att appen ska visa.