För att bekämpa antidemokratiska krafter så behövs en kollektiv styrka, kampen mot fascism för vi gemensamt.