EU ska vara garanten för att vi som bor här får ett bättre liv och får ta del av både den ekonomiska och sociala utvecklingen.

Jämsides med ojämlikheten är klimatkrisen vår tids ödesfråga, och den kan bara lösas gemensamt.