Varför ska vi unga kvinnor acceptera den här otrygga tillvaron?