Jag vill se mer jävlar anamma, fler visioner och större budgetposter dedikerade till den framtid inte bara våra barn, utan också deras barn, ska leva i.