"Nu om någonsin har vi råd att spänna samhällets muskler och klara utmaningarna vi står inför."