Att sätta fokus på rappen istället för den verklighet som skildras skadar anseendet hos de många unga som identifierar sig med musiken och den verklighet som beskrivs. Unga som vi vill nå med vår politik.