Vad kan man få människor att göra mot varandra om de tror att de måste skydda sig mot ett manipulerat ”hot” i en manipulerad verklighet?

Vår uppfattning av verkligheten är absolut inte, på något vis, objektiv.