Svaret på dilemmat tror jag ligger i bildning. Att skapa medvetenhet kring de kulturer som råder i våra diverse organisationer och aktivt arbeta för att motverka destruktiva sådana.