De menar att mitt val av sexuell partner är ett riskbeteende.