En fastighetsskatt skulle generera en stabil intäkt till staten och hjälpa till att trygga finansieringen av välfärden.