I denna rörelse av olika människor växer även andra frågor fram. Som icke-vitas rättigheter utifrån en antirasistisk tolkning, hbtq+ personers existensberättigade samt kvinnors rätt till sin kropp.

Jag hade önskat att den här debatten lämnades kvar i 2016, men den verkar vara tillbaka.