"Sveriges hyresgäster förtjänar ett hopp om en jämlikare framtid"