Har vi som rörelse lyckats ena dem två grupperna? Det enkla och korta svaret är nej.