"Vi anser att det rimligaste är att ge dem amnesti och integrera dem i samhället"

"Följer vi debatten så ter det sig som att vår “förmåga att erbjuda en god och jämlik integration” mystiskt nog minskar för varje år i takt med att partierna försöker trumfa varandra gällande vem som kan kräva lägst antal flyktingar."