I en tid då färre och färre unga engagerar sig politiskt och där färre människor överlag är medlemmar i partier så är det viktigt att försöka bryta trenden.