Vad är Singles’ Day?

Hur började det?

Varför behöver jag bry mig?