Nu måste vi Socialdemokrater göra allt vi kan för att återupprätta tilltron till politiken som samhällsförändrande kraft.