När kriserna slår till är länderna sig själva närmast och den europeiska solidariteten är som bortblåst.

Europa behöver ett samarbete för att klara kriser, men är EU verkligen rätt väg att gå?