För den ojämställdhet som många kvinnor innan mig har uppmärksammat har även jag upplevt.