Den som är sjukanmäld kommer inte bli inringd på fler timmar, och inte heller få någon sjuklön för de timmar den missar.