Ett tidigare väl använt ord har hittat sin väg tillbaka in i människors vardagsvokabulär. Ordet är solidaritet.