Precis som manlig omskärelse inte är synonymt med religiös omskärelse, måste också religiös omskärelse av barn förstås som något eget.

Centerstämmans beslut och diskussionen kring frågan i stort rymmer många väl underbyggda argument både för och emot religiös omskärelse.