Även i exil fortsatte hon kampen. Den orken, engagemanget och viljan att förändra kännetecknade min mormor. Men en rättvis värld för min mormor handlade främst om ekonomiska förutsättningar.

Tillsammans kom vi överens om att kampen om ett jämlikt samhälle måste inkludera fler aspekter än de ekonomiska.