"Den del av befolkningen som drabbas hårdast, arbetarklassen, ska också kompenseras mest."